وقتی قالکاری گفته میشود اولین موردی که به ذهن می‌رسد کوره و خاک طلا است، اما در قالکاری می‌توان از ضایعات نیز استحصال طلا کرد و پلاتین،پالادیوم و نقره را نیز استخراج کرد.در این فرایند وجود کوره دوار برای ذوب مقادیر بالا ضرور است و یک کوره کوچک ثابت به نام کوره قال نیز برای سرب‌سوزی الزامی است.

قالکاری چگونه انجام می‌شود

ابتدا سنگ و یا قطعات الکترونیکی  باید پودر شود و با کمک ذوب مخصوص هرکدام از این موارد مخلوط شود و به کوره دوار بارگیری شده و کاملا ذوب شود.طلا و سایر فلزات گرانبها به دلیل چگالی بالا در انتها کوره با سربی که اضافه شده جمع می‌شود و به قالب های سرب تخلیه میشود.این شمش سرب حاوی تمامی فلزات گرانبها هست.

سربسوزی

در این  مرحله سرب حاوی فلزات گرانبها وارد کوره قالکاری میشود تا تمامی سرب اکسید شود،اکسید سرب به دو صورت دود و جامد تبدیل میشود.در بین سربسوزی سه برابر طلای احتمالی به سرب اضافه میشود که در انتها که سرب تمام شد،قرص نقره حاوی طلا از کوره قال برداشت می‌شود.

اسیدکاری

در این مرحله قرص نقره را وارد اسیدنیتریک می‌شود و با کمی دما تمامی نقره در اسید نیتریک حل می‌شود و طلا در انتهای اسید می‌ماند.برای برداشت پالادیوم و پلاتین به روی کلمات کلیک کنید.برای آموزش حضوری جهت آموزش قالکاری می‌توانید با ما تماس بگیرید.


آموزش تیزاب سلطانی و سیانور را تیم مجرب ما آموزش می‌دهد. 

برای سفارش ساخت کوره و آسیاب در قسمت محصولات قیمت‌ها رو مشاهده کنید.