روش ذوب کردن

فایر اسی یک روش مرسوم و متداول برای اندازه‌گیری غلظت طلا  و همچنین استحصال طلا در تناژ کم و زیاد می‌باشد. این روش بهترین روش استحصال طلا از نظر کیفی است و عیار طلای استحصال شده در این روش نسبت به تیزاب سلطانی و سیانور بالاتر است.

در این روش سنگ و یا قطعات موبایل حتما باید پودر شده باشد.برای ذوب نمونه حاوی طلا از مواد کمک ذوب با اصطلاح فلاکس استفاده می‌شود.بیشترین فلاکسی که در روش فایراسی استفاده می‌شود کربنات کلسیم سبک هست که با ذوب شدن خود باعث انتقال راحت دما به سایر فلزات میشود.

همچنین فلاکسی که بسیار مهم هست بوراکس هست که باعث کاهش دمای ذوب فلزات می‌شود این مواد نسبت به کربنات کم‌تر استفاده می‌شود .ولی حذف آن به هیچ وجه منطقی نیست و جایگزین دیگری تا بحال برایش پیدا نشده است.همچنین سایر کمک ذوب‌هایی مانند سدیم هیدروکسید... بسته به نوع سنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند که تیم ما در این زمینه تخصص دارد.مورد که نباید از آن رد شد لیتاژ یا همان اکسید سرب هست که بهترین کمک ذوب و همچنیین بالا برنده بازده کار شما هست.

برای شروع این کار شما به یک کوره دوار جهت ذوب و  کوره قالکاری جهت سربسوزی نیازمند هستید.