تیزاب سلطانی از ترکیب اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک با نسبت حجمی مشخصی است . در بحث رسوب طلای حل شده در تیزاب سلطانی بایستی محلول حاوی طلا از حالت تیزاب سلطانی خارج شود، بنابراین حذف اسید نیتریک از تیزاب باعث جلوگیری از حل شدن مجددد طلا در این محلول میشود.

از بین بردن اسید نیتریک با اوره

اوره

اوره یکی از موادهایی هست که با اسید نیتریک واکنش داده و باعث مصرف و یا همان خنثی شدن این اسید میشود.

مقدار مصرفی اوره

مقدار مصرفی مشخصی برای اوره وجود ندارد و تا جایی که دیگر با اضافه کردن اوره به تیزاب واکنشی مشاهد نشود باید از این مواد استفاده کنید.در ضمن حتما اوره را در تیزاب گرم اضافه کنید.اگر مقدار اوره اضافی باشد طوری که دیگر در تیزاب حل نشود کافی است کمی آب گرم اضافه کنید و بعد از زدن آب یکی از نشانه‌های از بین رفتن اسید نیتریک تغییر رنگ تیزاب سلطانی است.

طرز استفاده اوره

بیشتر از اوره به صورت اضافه کردن پودر گرد مانند اوره به صورت مستقیم به تیزاب استفاده میشود ولی میتوانید در آب گرم نیزل حل کرده و به تیزاب اضافه کنید در حالت دوم راحتتر اوره با تیزاب ترکیب و باعث از بین رفتن نیتریک اضافی محلول میشود.

از بین بردن اسید نیتریک  با اسید سولفامیک

اسید سولفامیک

استفاده از اسید سولفامیک هم یکی از  روش‌های ازبین بردن اسید نیتریک موجود در تیزاب است. در این متد مقداری پودر یا محلول اسید سولفامیک را به محلول تیزاب سلطانی اضافه کنید ترجیحا اینکار را را تحت دما انجام دهید تا راحتتر هم واکنش را مشاهده کنید هم اینکه سرعت واکنش بالا باشد و اینکار تا جایی ادامه دهید که دیگر با اضافه کردن  اسید سولفامیک واکنشی در تیزاب مشاهده نشود.

خنثی کردن اسید نیتریک به روش تبخیر

این روش بهترین روش از بین بردن اسید نیتریک اضافی در تیزاب است، شما میتوانید در این روش تیزاب را یک ساعت بعد فیلتراسیون بجوشانید در صورت امکان ، و بعد از اینکار اقدام به خنثی کردن بقیه نیتریک احتمالی که در تیزاب مونده با اوره بکنید. در ضمن اینجا به این نکته پی میبرید که حرارت زیاد باعث از بین رفتن اسید نیتریک میشود. پس در طی فرایند تیزابکاری این مهم را نیز در نظر بگیرید.