آبکاری طلا

آبکاری طلا در واقع روکش کردن یک قطعه طلا توسط طلا با روش الکترولیز است .گام اول ابکاری طلا ،نورد کردن طلا و تبدیل آن به قطعات ریز است تا به راحتی بتوان در تیزاب سلطانی حل کرد. بهترین ترکیب تیزاب سلطانی برای حل شدن این طلا ترکیب حجمی 1 به 3 اسیدنیتریک و اسیدهیدروکلریک است. بعد از حل شدن کامل طلا درون تیزاب سلطانی با استفاده از آمونیاک و افزایش ph تیزاب سلطانی به مقدار 12 از رسوب تمامی می‌توانید مطمین شوید.

بعد از فیلتر کردن طلای رسوب شده ،به مرحله حل کردن طلا در محلول سیانیدی می‌رسیم،برای اینکار میتوانید از سیانید سدیم و یا سیانید پتاسیم استفاده کنید. برای حل شدن طلا در محلول سیانید وجود اکسیژن را فراموش نکنید، میتوانید در این مرحله از آب اکسیژنه استفاده کنید( نقش اساسی را مقدار اکسیژن دارد . استخراج به روش سیانور به کاراموزان در محیط کارگاهی و پکیج آموزش داده می‌شود09147479618). کل طلا در محلول سیانور حل شده و شما یک آب حاوی طلا دارید(رنگ محلول همان رنگ آب است). 

مرحله الکترولیز  در آبکاری طلا

در این مرحله مدلی که قرار است تا طلا در آن رسوب کند به عنوان کاتد استفاده میشود و با عبور جریان برق  طلا بر روی فلز مورد نظر(کاتد) رسوب میکند. روش سیانور از این لحاظ بهتر است که با تنظیم ph( افزایش ph به محدوده بالاتر از 11) میتوان فرایند انحلال ان رامتوقف کرد و فلز مورد نظر به عنوان کاتد با محلول سیانوری واکنشی ندهد.

 دوستان از توضیحات جزییات قسمت مربوط به تکنیک‌های جواهرسازی در  این قسمت پرهیز میکنیم چرا که تمامی وبسایت مراحل جواهرسازی را مشابه هم ارائه دادند و ما در وبسایت هدف خاصی را دنبال میکنیم و زوایایی را مطرح میکنیم که به آنها پرداخته نشده است


  

با ما در ارتباط باشید.