انواع رسوب دهنده طلا در تیزاب سلطانی

برای رسوب طلا از تیزاب سلطانی موادهای مختلف بامتدهای متفاوت وجود دارد . در اینجا به معرفی تعدادی از رسوب دهنده‌های طلا در تیزاب می‌پردازیم.

سولفات آهن

سولفات آهن دو ظرفیتی (فرو سولفات و ( زاج سبز)) ترکیبی است با فرمول شیمیایی FeSO4.7H2O که بسته به pH می تواند به صورت کریستال های آبی یا سبز رنگ تولید گردد. در حالت عادی هفت مولکول آب در ترکیب سولفات آهن موجود می باشند و در صورت خشک شدن می تواند شش مولکول آب را از دست داده و تبدیل به پودر سفید رنگ تک آبه (منو هیدرات) شود  یک پودر سبز رنگ و کریستالی می باشد که برای رسوب دادن طلا از محلول تیزابی استفاده می شود. این ماده شیمیایی با محلول کلرید طلا واکنش می دهد و گاز دی اکسید گوگرد تولید می کند که این گاز باعث رسوب کردن طلا از محلول می شود. معایب سولفات آهن می توان به  ته نشینی غیر سایر فلزات  اشاره کرد.

متابی سولفیت سدیم

متابی سولفیت سدیم با فرمول شیمیایی Na2S2O5پودری سفید رنگ است که یکی از رایج ترین رسوب دهنده های طلا به شمار می رودو طلا را به وسیله گازدی اکسید گوگرد از محلول رسوب می دهد.متابی سولفیت به صورت انتخابی طلا را ته نشین می‌کند. در ته نشین کردن با متابی سولفیت سدیم نیازی به چک کردن ph محلول نیست. این پودر زمانی که با آب مخلوط شده و به تیزاب اضافه شود گاز دی‌اکسید گوگرد بهتری آزاد کرده و نتیجه بهتری می‌دهد همچنین در هنگام مخلوط شدن با آب اسیدنیتریک را نیز بهتر از بین می‌برد. برای ته نشینی طلا با متابی اسید نیتریک اضافی رو با حرارت و اوره از بین ببرید.

گاز دی اکسید گوگرد

 در روش های سولفات آهن و سدیم متابی سولفیت، این گاز دی اکسید گوگرد است که باعث رسوب کردن طلا می شود. بنابراین افزودن مستقیم گاز دی اکسید گوگرد به محلول کلرید طلا نیز باعث رسوب کردن طلا خواهد شد.

پودر روی

با اضافه کردن این پودر به تیزاب سلطانی طلا،پلاتین  و پالادیوم هم ته نشین میشود. از بین بردن اسید نیتریک اضافی نیز در این روش انجام شود. کنترل ph الزامی نیست و محلول کمی اسیدی باید باشد. در رسوب دادن با روی این را بدانید که طلا در کف ته نشین نمیشود بلکه با پودر روی به صورت کف در سطح محلول میماند که باید با استفاده از کاغذ صافی طلا را برداشت کنید. بعدا با استفاده از اسید نیتریک طلا را خالص کنید