لیمونیت با فرمول شیمیایی Fe2o3H.nH2O از مجموعه کانی آبدار اکسید آهن است به طوری که تا 15 درصد این کانی آب است. لیمونیت‌ها نسبتا روشن بوده و به رنگ زرد تا قوه‌ای روشن در طبیعت دیده می شوند. وزن مخصوص لیمونیت 2.7 تا 4.3 گرم بر سانتی متر مکعب است. در کشورهای غربی مانند فرانسه از لیمونیت هایی که با مقدار زیادی فسفر همراه است،برای تهیه چدن استفاده می‌شود در بعضی مواقع معادن لیمونیت دارای مقادیر زیادی از طلا است .در بحث استحصال طلا در صورت وجود در این کانی در کوره باید از احیا کننده استفاده کنید تا آهن عملکرد سرب را در کوره اجرا کند.