نقره از جمله فلزاتی هست به راحتی در اسید نیتریک داغ حل میشود، در قالکاری از این فلز در مرحله اخر فرایند استخراج در کوره ثابت استفاده میشود. به این صورت که 3 برابر مقدار طلای موجود در شمش حاوی سرب که از کوره دوار تخلیه شده است، نقره اضاف میشود تا طلا را در خود جمع کند. اما چرا 3 برابر ؟ به این دلیل که قرص حاوی  ترکیب طلا و نقره در اسید نیتریک به اصطلاح قالکارن باز شود و ضایعات طلا همراه با نقره در اسید نیتریک حل شود.

تست نقره در سنگ

با توجه به مطالب بالا ما یک روش ساده به کاراموزها ارائه می‌دهیم. کافی است مقدار مشخصی از سنگ مشکوک را پودر کرده و با اسید نیتریک 15 دقیقه بجوشانید. در انتها خاک و اسید را فیلتر کنید و به محلول اسید نیتریک اسید هیدروکلریک اضافه کنید. در صورت وجود نقره ، ابر سفید رنگ کلراید نقره تشکیل خواهد شد . که میتوانید اسیدهیدروکلریک را تا جایی اضافه کنید که دیگر کلراید نقره تشکیل نشود . اگر میخواهید نقره را به صورت فلز در آورید کافی است محلول حاوی نقره را فیلتر کرده و در بوته ذوب کنید.

سخنی با قالکاران

قالکاران عزیز که با متد ذوب کار میکنند. بهتر است همیشه نقره بازیافتی خود از اسید نیتریک را همیشه قبل از قالکاری دیگر به صورت فلز درآورند و وزن نقره دقیقا بدانند. بر فرض مثال ما 100 گرم قرص نقره حاوی طلا و نقره در قالکاری به دست اورده ایم  و از این مقدار 60 گرم نقره را خود ما اضافه کرده‌ایم و طلای حاصل نیز 30 گرم است. در اینصورت به راحتی پی میبریم که 10 گرم ناپدید شده پالادیوم بوده است. پس دانستن مقدار نقره خالص از اهمیت زیادی برخوردار است.  

با ما در ارتباط باشید.