تقریبا در هر کیلو خازن سرامیکی تا 9گرم پالادیوم و 27 گرم نقره استفاده شده است . قابل ذکر است این اعداد براساس سال تولید و شرکت سازنده تغییر می‌کند ولی می‌توانید به این اعداد با درصد خطای 1الی 2 گرم اعتماد کنید. به دلیل وجود این قطعات در  انواع بردها ضروری و منطقی است که اقدام به بازیافت فلزات مذکور کنید.

  • ابتدا باید پلاستیک این خازن‌ها با استفاده از شعله کاملا سوخته و از بین رود.


  • و در مرحله بعد خازن‌ها را کوبیده و خرد خرد کنید.


  • خازن‌های خرد شده را الک کنید وسیم های باقی مانده روی الک را جدا کنید

بعد این قسمت شما میتوانید  یکی از متدهای شیمیایی و یا روش ذوب را برای بازیافت پالادیوم و نقره انتخاب کنید.در روش ذوب باید از کوره قالکاری استفاده کنید که در آخر قرص نقره و پالادیوم خروجی این کوره هست که در قسمت بعدی به تفکیک نقره و پالادیوم از یکدیگر پرداخته می‌شود.

برای تفیک نقره و پالادیوم کافی است تا قرص حاوی این دو فلز را وارد اسید نیتریک کرده و بجوشانید تا هر دو فلز در اسید نیتریک حل شوند.

رسوب نقره

در صورتی که از روش شیمیایی استفاده میکنید از ابتدا میتوانید پودر را در اسید نیتریک حل کنید . برای رسوب نقره از اسید نیتریک کافی است اسیدهیدورکلریک اضافه کنید تا نیترات نقره محلول تبدیل به کلراید نقره سفید رنگ شده و در همان لحظه عمل ته نشینی انجام شود.


رسوب پالادیوم

بعد از برداشت رسوب نقره ، پالادیوم تنها فلز ارزشمندی هست که در محلول باقی مانده است. برای رسوب پالادیوم روش‌های متفاوتی هست که مفصلا برای کاراموزان وبسایت توضیح داده شده است. در اینجا یکی از روش‌ها را که کاراموز ما انجام داده در فیلم نشان داده شده که برای رسوب  پالادیوم از  پودر در متیل گلی اکسیم  استفاده شده است.
  با ما در ارتباط باشید.