بازیابی نقره

نقره جزو دسته فلزات گرانبهای هست که در اسید نیتریک گرم به راحتی و در چند دیقه به راحتی حل میشود.نقره در فرایند قالکاری برای استحصال طلا به وفور استفاده میشود . بنابراین بعد بازیابی نقره امر مهمی در قالکاری محسوب میشود.

بازیابی نقره به وسیله اسید هیدروکلریک(جوهر نمک)

کلراید نقره

جوهر نمک رو تا جایی به محلول حاوی نقره اضافه کنید تا ابر سفید رنگ غلیظ دیگر تشکیل نشود . این ابر سفید رنگ همون کلراید نقره است . بعداز ته نشینی کامل میتوانید اسید رو سطح کلراید نقره را تخلیه و بگذارید نقره خشک شود. شما میتوانید در فرایند قالکاری بعدی از همین کلراید نقره استفاده کنید.

بازیابی نقره به وسیله نمک

 نمک رو  در اب حل کنید و تا جایی به محلول حاوی نقره اضافه کنید تا ابر سفید رنگ غلیظ دیگر تشکیل نشود .در واقع همانند جوهر نمک ،اما جوهر نمک بهتر از نمک است چون در نمک مقدار زیادی نمک در کلراید نقره باقی میماند.

بازیابی نقره به وسیله لوله مسی

سمنتاسیون نقره با مس

 در این  روش می توانید لوله ای مسی را داخل محلول (اسید نیتریک حاوی نقره) قرار دهید. بعد از گذشت چند روز تمامی نقره شما به صورت پودر فلزی جذب مس می‌شود. یادتان باشد هر از چند گاهی لوله مسی را تکان دهید تا نقره به کف ظرف بریزد و گرنه عمل جذب نقره به طور کامل انجام نخواهد شد.سپس پودر نقره را از مس و محلول جدا کنید و بعد شستشو با آب ،پودر نقره را خشک کرده و آنرا در محرحله بعد قالکاری استفاده کنید و یا ذوب کرده و پودر را به صورت شمش نقره در بیاورید.