استحصال پالادیوم


با توجه به با ارزش بودن قیمت پالادیوم و اینکه فلز  در کارگاه های خاکشویی به دلیل عدم آگاهی دور ریز میشود خالی از لطف نیست که استخراج این فلز را آموزش ببینید.

رسوب پالادیوم از تیزاب سلطانی

برای رسوب پالادیوم محلول در اسید نیتریک که در مرحله دوم حذف فلزات پایه در اسید نیتریک حل شده است از دی متیل گلی اکسیم، پودری سفید رنگ نامحلول در اب  می باشد استفاده می‌شود. افزودن دی متیل گلی اکسیم به محلول باعث رسوب کردن انتخابی پالادیوم به شکل رسوب زرد رنگ می شود. از آنجایی که دی متیل گلی اکسیم، نیکل را نیز به همراه پالادیوم از محلول رسوب می دهد، محلول باید اسیدی باشد تا نیکل رسوب نکند. لازم به ذکر است که برای رسوب دادن هر گرم پالادیوم، 2.5 گرم دی متیل گلی اکسیم مورد نیاز است. بزرگترین نقطه ضعف دی متیل گلی اکسیم قیمت بالای آن است.

استحصال پالادیوم از کوره

بعد از اتمام ذوب در کوره دوار و جداسازی سرب حاوی فلزات گرانبها و انتقال دادن به کوره قالکاری و سربسوزی و اضافه کردن نقره ،در انتها قرص نقره حاوی طلا و پالادیوم درون اسید نیتریک انداخته می‌شود . در این مرحله نقره و پالادیوم در اسید نیتریک حل شده و طلا در انتهای اسید می‌ماند. ابتدا نقره را با اضافه کردن اسید هیدروکلریک به نیتریک با توجه به مطالب گفته شده در بخش جداسازی نقره، از در اسید رسوب داده و فیلتر کنید، در ادامه پالادیوم را با دی‌متیل گلی اکسیم به صورت انتخابی ته نشین کنید.