بازیافت طلا از ضایعات الکترونیکی، جواهرات، سکه‌ها و دیگر محصولات حاوی طلا، یکی از مهمترین روش‌های حفاظت از محیط زیست و بهره‌وری از منابع طبیعی است. با توجه به اینکه طلا یکی از گرانبها‌ترین فلزات است، بازیافت آن، علاوه بر محافظت از محیط زیست، اقتصادی و مقرون به صرفه است.

یکی از روش‌های استفاده شده برای بازیافت طلا، استفاده از محلول حاوی هیپوکلریت سدیم(آب ژوال) و اسید هیدروکلریک است. هیپوکلریت سدیم به عنوان یک تمیز کننده قدرتمند و اسید هیدروکلریک به عنوان یک اسید قوی، می‌توانند به طور موثری به بازیافت طلا کمک کنند.

برای بازیافت طلا با استفاده از هیپوکلریت سدیم و اسید هیدروکلریک، مراحلی مانند شستشو، جداسازی و انتقال به محلول هیپوکلریت سدیم و اسید هیدروکلریک را باید انجام داد. در مرحله بعد، با استفاده از واکنش شیمیایی بین هیپوکلریت سدیم و اسید هیدروکلریک، طلا از ضایعات جدا می‌شود. در نهایت، با استفاده از فرآیندهای دیگر مانند فیلتراسیون و الکترولیز، طلا به دست می‌آید.

فرمول شیمیایی حل شدن طلا در ترکیب هیپوکلریت سدیم و اسید هیدروکلریک به صورت زیر است:

2Au + 3HCl + 3NaOCl → 3NaCl + 2AuCl3 + 3H2O

در این واکنش، دو اتم طلا با سه مول اسید هیدروکلریک و سه مول هیپوکلریت سدیم واکنش می‌کنند و سه مول نمک سدیم کلرید، دو مول آمینه طلا کلرید (AuCl3) و سه مول آب به وجود می‌آید. این واکنش به عنوان یکی از روش‌های حل طلا به کار می‌رود. لازم به ذکر است که این روش به دلیل ایجاد پسماندهای زیاد و اثرات زیست محیطی منفی، در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

طلای قطعات را می‌توان با استفاده از محلولی از اسید هیدروکلریک و هیپوکلریت سدیم حل کرد. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تهیه محلول: ابتدا باید محلولی از اسید هیدروکلریک و هیپوکلریت سدیم تهیه کنید. برای حل شدن یک گرم طلای مورد نظر ، 50 میلی لیتر اسید هیدروکلریک 37 درصد و 50 میلی لیتر  هیپوکلریت سدیم 10درصد را با هم ترکیب کنید  و محلول را به خوبی مخلوط کنید.

2. قرار دادن قطعات: سپس، قطعات حاوی  طلای را در محلول قرار دهید و آنها را به مدت حداقل چند دقیقه در محلول نگه دارید. در این مدت، هیپوکلریت سدیم به عنوان عامل اکسید کننده عمل می‌کند و اسید هیدروکلریک باعث حل شدن لایه اکسیدهای طلا می‌شود. نکته( برای تسریع زمان میتوانید از اب اکسیژنه استفاده کنید به ازای 100 میل محلول مورد نظر 2 میلی‌لیتر آب اکسیژنه)
3. شستشو: پس از مدت زمان مورد نیاز، قطعات را از محلول خارج کرده و محول را فیلتر کنید تا عاری هر گونه مواد حل نشده باشد

4.مراحل کلرزدایی و رسوب را با متابی سولفیت سدیم انجام دهید.


ساخت هیپوکلریت سدیم

در صورت عدم دسترسی به وایتکس با برای تهیه هیپوکلریت سدیم با استفاده از سدیم هیدروکسید و اسید هیدروکلریک، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تهیه مواد: برای تهیه هیپوکلریت سدیم با استفاده از سدیم هیدروکسید و اسید هیدروکلریک، به مواد زیر نیاز دارید:
- سدیم هیدروکسید
- اسید هیدروکلریک (غلیظ)
- آب
- دستکش، عینک و ماسک

2. تهیه محلول سدیم هیدروکسید: در یک ظرف، سدیم هیدروکسید را با آب مخلوط کنید تا یک محلول آبی با غلظتی حدود ۲۰ درصد حاصل شود.

3. تهیه محلول اسید هیدروکلریک: در یک ظرف دیگر، اسید هیدروکلریک را با آب مخلوط کنید تا یک محلول آبی با غلظتی حدود ۳۵ درصد حاصل شود.

4. ترکیب محلول سدیم هیدروکسید با محلول اسید هیدروکلریک: محلول سدیم هیدروکسید را به محلول اسید هیدروکلریک با آرامی اضافه کنید. همزمان با اضافه کردن محلول، با یک قلم مخصوص یا قاشق، به خوبی هم مخلوط کنید. در این مرحله، هیپوکلریت سدیم در حال تولید است.

5. نگهداری هیپوکلریت سدیم: هیپوکلریت سدیم تولید شده را به مدت ۲۴ ساعت در یک محلول آبی نگهداری کنید تا استحکام گیری کامل انجام شود.

در هر صورت، برای تهیه هیپوکلریت سدیم با استفاده از هر روشی، باید به دقت دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و از ایمنی‌های لازم مانند دستکش، عینک و ماسک استفاده کنید.

نسخه کامل و عملی این روش برای کاراموزهای مجموعه اراِئه می‌شود .لطفا لطفا بدون آموزش امتحان نکنید چون جز خسارت مالی و جانی چیزی حاصل نخواهد شد.  با ما در ارتباط باشید.