روشهای گوناگونی برای بازیابی طلا وجود دارد یکی از این روش‌ها،آبکاری معکوس است از این روش می‌توان برای بازیابی طلای قطعات الکترونیکی و جواهرات آبکاری شده استفاده کرد. این روش برای بازیابی طلای آبکاری شده جواهرات روش مناسبی است چراکه در این روش قطعات جواهرسازی آسیبی نمی بیند و شکل اولیه خود را حفظ می‌کنند ، فقط طلایی که با استفاده از الکترولیز بر روی این قطعات نشسته است با آبکاری معکوس از روی این قطعات دوباره برداشته می شود البته می توان از این روش برای استخراج طلا از قطعات الکترونیکی نیز استفاده کرد.

مراحل آبکاری معکوس طلا

در ادامه شرح این روش می‌توان به این اشاره کرد که اسید مورد استفاده  آبکاری معکوس اسید سولفوریک ۹۵ درصد است و این امر مستلزم رعایت تمامی نکات ایمنی هستند چراکه اسید سولفوریک اسید خطرناک و بسیار خورنده است.

در توضیح این روش شما به یک ظرف ظرف شیشه یا پیرکس نیاز دارید تا سلول الکترولیت خود را درست کرده و کارهای مربوطه را انجام دهید . از ورقه سربی به عنوان کاتد در این روش استفاده می شود و قطعه مورد نظر که حاوی طلاست به عنوان آند در نظر گرفته می شود.  می توانید قطعات آبکاری خود را کاری شده خود را وارد یک سبد مسی کرده و از آن به عنوان آند استفاده کنید. تا جایی از اسید سولفوریک استفاده کنید که کل قطعات در زیر آن پوشش داده شود، آند را به قسمت مثبت جریان و کاتد را به قسمت منفی جریان متصل کنید. در زمان تنظیم ولتاژ و فاصله کاتد و آند بستگی به مشاهدات شما دارد فاصله باید طوری باشد که جریان بین کاتد و آند فعال باشد و شما ببینید که از سمت آند به سمت ورقه سربی چیزهایی در حال حرکت و یک جریان برقرار است.

 رنگ محلول شروع به تیره شدن می‌کند و کافی است قطعات آبکاری خودرا مشاهده کنید که روکش طلایی از سطح قطعات پاک شده (رنگ طلای ناپدید شود) در اینصورت جریان را قطع کرده و کاتد را با کارتک بسابید و داخل محلول شستشو دهید تا طلایی در سطح کاتد نماند. 

حال مرحله خنثی کردن اسید سولفوریک رسیده است،کافی اسید سولفوریک را به آرامی داخل آب بریزید تا از شدت خورندگی اسید و غلظت آن کاسته شود. بعد از این مرحله نوبت به فیلتراسیون و افزایش خلوص طلا با استفاده از تیزابکاری می‌رسد که در پستهای دیگر وبسایت توضیح داده شده است. در فیلم زیر نمونه‌ای از آبکاری معکوس به نمای گذاشته شده است.

   


دوستان این مطالب در صورت پشتیبانی ما و اراِئه جزییات بیشتر و کنترل حضوری و یا آنلاین با موفقیت 100درصد همراه خواهد بود و در غیر اینصورت جز خسارت مالی و جانی چیزی در پی نخواهد داشت.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   با ما در ارتباط باشید 
                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------