بایگانی نوشته‌ها


اسید فورمیک و استخراج پالادیوم

اسید فورمیک و استخراج پالادیوم

واکنش تجزیه اسید فورمیک  یک روش ابتکاری برای  تجزیه   هیدروژن بوده است.اسید فورمیک(HCOOH) که به اسید مورچه معروف است در استخراج پالادیوم مورد استفاده واقع می‌شود. در واقع اسید فورمیک بعد از فرایند حل کردن در اسید و رسوب گذاری با استفاده از موادهای قلیایی استفاده میشود

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...