سولفور زدایی با اکسیداسیون

وجود سولفور در سنگ‌هایی معدنی یکی از مشکلات در فراوری فلزات گرانبها در روش هیدرومتالوژی است. بنابراین حذف سولفور در فرایند هیدرومتالوژی استخراج از مسایلی است که طی مقالات علمی معتبر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در این قسمت زیر به دو روش اکسیداسیون سولفورها پرداخته شده که از نتایج مقالات مطالعه شده طی تحقیق تیم وبسایت ما است.

روش اکسیداسیون مرطوب

در این روش مهم‌ترین مساله سایز مش مش بندی ذرات سولفور است که بین مش 200 و 300 باید باشد. روش کار به این صورت است از خاک سولفوره را در آب جوشانده و با استفاده از آب پمپ هوا عمل اکسیداسیون شروع می‌شود. در واکنش زیر نشان داده شده است که سولفات آهن (II) تشکیل شده در نهایت  به سولفات آهن (III) اکسید تبدیل می شود.


روش اکسیداسیون خشک

اکسیداسیون  خشک با تولید سولفات و از بین رفتن دی اکسید گوگرد مشخص می شود.می توان این واکنش را چنین توصیف کرد:

این واکنش در دمای حدود 550 درجه سانتی گراد رخ می‌دهد و در زیر 400 درجه سانتیگراد واکنش بسیار کند است. در این روش بحث دما با وجود اکسیژن در کنار هم اهمیت دارد.با ایجاد یک محفظه برای تفت دادن خاک و وصل کردن کمپرسور هوادهی می‌شود واکنش ارائه شده را ایجاد کرد.
  

با ما در ارتباط باشید.