طلایی که از روش‌های استحصال به دست میاد گاهی به یک چکش میشکند و یا رنگ زرد طلایی کامل ندارد،این پدیده را شکن میگویند که طلا دارای ناخالصی است .

شکن در کوره قالکاری

علت شکن دار شدن در کوره قالکاری چند عامل هست که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1) مواقعی کف کوره قالکاری سالم نباشه و بیش از حد ساییده شده باشد در این مورد قرص نقره به سختی در میاد و کمی اکسید سرب قاطی قرص نقره حاوی طلا میشه و طلایی که برداشت میشه شکن دار درمیاد.

2) قالکاری ناشی باشه و دمای قال رو در انتهای قالکاری قبل از اینکه کامل پرده نقره رو ببینه پایین بیاره در این مورد طلا از نقطه  ذوب در میاد و فلزات دیگه و سرب در بین طلا گیر میوفته و باعث میشه طلا شکن دار باشه.

3)عجله کردن در اتمام قالکاری باعث عدم سربسوزی کامل میشه و عیار طلا دچار افت میشود.

4) در فرایند قالکاری 3 برابر طلای مورد نظر حداقل باید نقره زده شود و گرنه در فرایند اسید کاری قرص نقره حاوی طلا به طور کامل در اسید حل نمیشه و طلای استخراج شده حاوی کمی نقره و شاید کمی فلزات دیگری باشه.

شکن در تیزاب سلطانی و سیانور

تیزاب توانایی انحلال طلا و بسیاری ازفلزات دیگر را دارد.بنابراین برای جلوگیری از شکن شدن طلا باید فزلات پایه رو قبل از تیزابکاری حذف و از رسوب دهنده انتخابی طلا(متابی) استفاده کنید . همچنین میتوان در مرحله برداشت رسوب خودرا نیتریک شویی کنید. 

اگر طلای استخراج شده را در تیزاب در یک بشر حل کنید و دوباره رسوب بدهید این نیز عیار بالا می‌دهد. و یا در بوته 3 برابر نقره اضافه کنید و با طلا ترکیب و ذوب کنید و در انتها قرص را در نیتربک اضافه کنید تا طلای خالص در ته اسید باقی بماند.

در سیانور اگر از روش رسوب دهنده استفاده میکنید مخصوصا پودر روی حتما در اخر نیتریک شویی انجام دهید به این صورت که پودر طلا را در ظرف استیل حاوی اسید نیترک گذاشته و نیم ساعت تحت حرارت بزارید.

برای دریافت پکیج آموزشی با شماره تلفن 09147479618 تماس بگیرید.